Vyberte stránku

Služby

Soubory komunikačních a didaktických pomůcek  PIKTOMAG .

Jedná se ucelený autorský systém magnetických piktogramů,tabulek a příslušenství určených nejen pro děti s autismem a jinými vývojovými poruchami, ale také pro jiné nekomunikativní pacienty, ať již z důvodu jiného jazyka, v důsledku mrtvice, zaintubování či s Alzhimerovy choroby.

Výhodou těchto pomůcek při jejich používání je jejich jednoduchost, která nevyžaduje žádné speciální znalosti nebo dovednosti a jsou tedy srozumitelné pro všechny strany.

Úkolem magnetických pomůcek je pomoc při komunikaci, při vzdělávání, zvládání denního režimu, nácviku sociálních dovedností či v případě dospělých či seniorů zlepšit možnost komunikace s okolím a rodinou.

Vizualizovaný denní program pomáhá lidem s PAS s orientací v čase, pomáhá odlišovat jednotlivé denní aktivity a vede k větší samostatnosti.

Jedná se o soubor komunikačních pomůcek v podobě nástěnek, mobilních lišt, stojánků a samolepících pásek. Vše je magnetické s rozkreslenými jednotlivými úkony potřebných právě pro komunikaci a zvládání denního režimu či výuky.

Sortiment se snažíme neustále rozšiřovat o množství dalších situací, obrázků a jiných pomůcek i dle konkrétních přání jednotlivých klientů.

Na podnětech spolupracujeme se speciálními pedagogy, s psychiatry, psychology či odborným personálem z daných ústavů.

 

Didaktické pomůcky PIKTOMAG

Naší snahou při výrobě didaktických magnetických pomůcek je formou hry zapojit dětský mozek, oko a ruce do vzájemné spolupráce. Dítě pracuje s příjemným magnetickým materiálem a kromě hraní zvládá skutečný reálný úkol. Umožňujeme dětem pracovat samostatně a cílevědomě, což rozvíjí jejich sebevědomí a nezávislost, zároveň jsou schopné řešit problém.

Dbáme na to, aby každý náš produkt byl pro děti obohacující hrou – příležitostí.