Vyberte stránku

SADY MAGNETICKÝCH PIKTOGRAMŮ. VELKÉ MNOŽSTVÍ SITUACÍ! MAGNETICKÉ NÁSTĚNKY. TÝDENNÍ REŽIMY.

V roce 2015 jsme sestali s projektem Piktomag vítězi regionálního kola v soutěži Rozjezdy roku. Komunikační obrázkové magnetky Piktomag přináší dětem do života režim, systém v přináší dětem do života režim, větší jistotu a méně chaotických momentů.

Autorské pomůcky inspirované úspěšnými systémy AAK ve Francii a USA. Chceme dát dětem větší jistotu a rodičům lepší domluvu s dítětem. Pomáháme komunikovat. Magnetické pomůcky nejen pro děti s poruchou autistického spektra. Základním prvkem našeho projektu jsou výukové autorské magnetické piktogramy  s jednoduchým a srozumitelným obrázkem. Jejich úkolem je pomoci při komunikaci s autistickými dětmi, ale nejenom s nimi. Tyto obrázky mají využití i jinde, kde je potřeba pomoci s vyjadřováním – ve školce, v logopedii, v dětské psychologii, využití je v mateřských centrech či  občanských sdruženích zaměřených tímto směrem. Vhodné k inkluzi.

Didaktické a výukové pomůcky

Magnetické didaktické pomůcky Piktomag pomáhají hravou formou rozvíjet kreativitu, logické a abstraktní myšlení, poznávání, fantazii a grafomotorické schopnosti.

7 + 1 =